ANBI

Doelstelling

De instandhouding en uitbreiding van de museumcollectie in het Stadsmuseum Woerden, alsmede het begeleiden van schenkingen en legaten ten behoeve van het Stadsmuseum.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden
Kerkplein 6
3441 BG Woerden

RSIN nummer

855210497

Actuele beleidsplan

Algemeen

Voornaamste beleidsdoelen zijn:

Activiteiten

Daartoe zal het stichtingsbestuur de komende jaren de volgende activiteiten ontplooien:

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de stichting komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen.

Bestuurssamenstelling

De heer D. Launspach – voorzitter
Mevrouw C. Leenheer – voorzitter
De heer F. Lander – secretaris

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.