30 sep

Frankisch Zwaard werpt nieuw licht op geschiedenis van Woerden

Vanaf 15 oktober 2016 te zien (tijdens de archeologiedagen) op de archeologische afdeling van Stadsmuseum Woerden

Duistere periode

Iedere Woerdenaar weet inmiddels dat onder het huidige Kerkplein het Romeins Castellum Laurium heeft gelegen. Er worden ook met regelmaat Romeinse artefacten gevonden bij opgravingen.

Dankzij deze vondsten konden archeologen vrij nauwgezet de geschiedenis van Woerden in de Romeinse tijd reconstrueren. Maar wat er na de Romeinse tijd in Woerden gebeurde, bleef lange tijd een raadsel. Het was een duistere periode waarvan men niet zeker wist of er wel bewoning was in Woerden.

Nieuwbouwplannen

In 2011 maakte woningbouwcorporatie GroenWest  plannen maakt om een appartementencomplex aan de Hoge Woerd te bouwen. Voordat een dergelijk nieuwbouwplan op een historisch monumentale locatie mag worden uitgevoerd, moet eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden.  RAAP onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie deed dan ook onderzoek.

8e- eeuws zwaard

De archeologen van RAAP vonden veelvuldig puin van het Romeins Castellum toen ze in 2012 de bouwwerkzaamheden begeleidden. En ook uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd vonden ze allerlei resten.  Maar ze vonden ook een klomp roest, die na onderzoek een prachtig 8e-eeuws zwaard bleek te zijn. Het was een zeer opzienbarende vondst, omdat er tot dan toe nauwelijks overblijfselen uit die periode in de Woerdense geschiedenis bekend waren. Als de Romeinen rond 300 na Chr. uit Woerden vertrekken, breekt een periode van ‘historische ruis’ aan. Wat er dan in Woerden gebeurt, is onbekend.

Begraven edelman

Met het zwaard, waar bovendien menselijke skeletresten bij lagen heeft Woerden plotsklaps een duidelijk bewijs dat daar in de Vroege Middeleeuwen mensen verbleven. De botjes bij het zwaard en ook de skeletdelen van twee andere opgegraven individuen blijken na koolstofdatering namelijk ook uit de 8e eeuw te stammen. De archeologen gaan er van uit dat de botten afkomstig zijn van mensen die begraven lagen op een voorheen onbekend vroegmiddeleeuws grafveld rond de kerk van Woerden. Het zwaard was vermoedelijk een bijgift in het graf van een lokale edelman.

Bonifatius

Woerden en het omliggende gebied was in de 8e eeuw in handen van Frankische koningen. Zij waren aanhangers van het christendom en missionarissen van elders mochten het christelijk geloof in hun rijk verspreiden. Zo ook Bonifatius, die volgens een historische bron tussen 719 en 722 na Chr. in Woerden verbleef om er te prediken. Wellicht is door toedoen van Bonifatius in Woerden een kerk gesticht, zoals missionarissen toen gewoon waren te doen. Door de ligging van de skeletten t.o.v. de funderingen, is het waarschijnlijk dat de Romeinse basilica het eerste kerkje in Woerden is geweest. En dat betekent weer dat dit gebouw nog of weer in gebruik was. vier eeuwen na het vertrek van de Romeinen.

Bord

Op de Hoge Woerd tegen de zijgevel van het appartementencomplex hangt een informatiebord over de opgravingen.

Stadsmuseum

Het zwaard zelf is te zien op de archeologische afdeling van Stadsmuseum Woerden.

Er is ook een gratis magazine beschikbaar met het hele verhaal over de opgravingen op de Hoge Woerd.

De restauratie van het zwaard, het informatiebord, het magazine en de expositie zijn gerealiseerd dankzij Groen West, Provincie Utrecht, Raap en Stadsmuseum Woerden.

img120378_copy1 woerden_edelman1

zwaard-van-woerden-uitnodiging

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven