28 jan

Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst op 22 januari 2023 in de Vroedschapszaal van het Stadsmuseum

De ongeveer 40 aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter van het bestuur, Dick Launspach. In het bijzonder heet hij de voorzitter van het bestuur en de directeur van het Stadsmuseum, alsmede de wethouder cultuur van de gemeente, de heer Jelle Vierstra, van harte welkom.

Vervolgens brengt Arja Veldhuizen namens het Stadsmuseum ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De Zolder zal komende maanden worden verbouwd, wordt thans leeg geruimd en is derhalve gesloten. In maart wordt begonnen met de verbouwing, waarbij tevens voor een verbeterde isolatie van het dak zal worden gezorgd. Daarna zal de zolder worden ingericht voor het Verhaal van Woerden, het verhaal over Woerden van vroeger tot nu. Vanaf 6 maart tot waarschijnlijk 29 april zal het Stadsmuseum geheel gesloten zijn. De huidige expositie (On)peilbaar water loopt tot 5 maart as. Omdat er bij de rondleiding voor de Vrienden slechts twee personen kwamen opdagen is herkansing mogelijk. Bovendien zijn er online kunstlessen over de tentoonstelling. De link daarvoor zal aan de vrienden worden gemaild. Na de verbouwing opent het museum met een expositie van tekeningen van Cornelis Vreedenburgh.

Aart Sliedrecht start daarna een dialoog met de aanwezigen over de verwachtingen en ervaringen van de vrienden met de door het bestuur van de Vrienden gevoerde beleid en wat ze van het Stadsmuseum verwachten.

Over het algemeen is men tevreden over het gevoerde beleid, dat meer dan een 8 waard blijkt te zijn. Wel zijn er zorgen over het verwerven van nieuwe leden. Gesuggereerd wordt daarvoor ook eens naar andere musea te kijken. Men realiseert zich overigens dat jonge mensen naast hun werk voldoende tijd aan hun gezin willen wijden en dat organisaties als de onze hun leden vooral onder ouderen moeten zien te vinden. Daarom zal bij werving van nieuwe leden deze groep vooral benaderd dienen te worden. Ook valt te denken aan een thema-bijeenkomst voor families/kinderen van de huidige vrienden. Ook meer opvallende publicitaire acties zijn zinvol.

De vriendenbijeenkomsten met gezellige ontmoetingen, inleidingen en muziek worden zeer gewaardeerd. De Vrienden zijn in de eerste plaats een beschermende huls rond het Stadsmuseum, nodig indien bezuinigingen of zelfs sluiting dreigen. Tevens is de vriendenclub een soort netwerk met verbindingen naar andere culturele of cultuurhistorische clubs. Daarvan zou ook beter gebruik van worden gemaakt bij de werving van nieuwe leden. Ook ondersteunen de Vrienden het Stadsmuseum financieel bij exposities of aankopen. Bij tijd en wijle organiseren (en financieren) de Vrienden ook exposities, zoals die over het werk van Hans van Ommeren en Schatten van Woerdenaren.

Wat de programmering van de Vriendenmiddagen betreft worden verschillende waardevolle suggesties gedaan: 

* de conservator van een ander museum uitnodigen als spreker 

* kunstenaars vertellen over hun werk

* een speciale arthouse filmvertoning in cinema Annex

* een excursie naar een bijzondere expositie elders

Wat vinden de vrienden van de tentoonstellingen van de afgelopen jaren? Aart noemt de exposities vanaf 2016. De meeste worden zeer gewaardeerd met als uitschieters,  de Schatten van Woerdenaren, Jeugdvrienden (Leo Gestel en Cornelis Vredenburgh), Onbeperkt Houdbaar, 400 jaar kaas in de kunst,  Vrije Streken, (Leden Kunstkring geïnspireerd door Rembrandt), In den Vreemde, Ik schilder met licht (werk van Hans van Ommeren) en Gekoesterd, vooral de Pop-up in de Rijnstraat werd zeer gewaardeerd, omdat zo op laagdrempelige wijze kon worden kennis gemaakt met het Stadsmuseum.

Een enkeling spreekt de wens uit iets meer tentoonstellingen met moderne of meer confronterende kunst geprogrammeerd te zien. Wellicht zou ons museum meer het Museum van  het Groene Hart kunnen worden. Er zijn verscheidene Woerdenaren met een fraaie kunstcollectie, daar zou ook de komende tijd meer gebruik van kunnen worden gemaakt. Dit is een schot in de roos want Hans Duitgenius, kunsthandelaar, biedt spontaan aan gratis een tentoonstelling in te richten, zij het zo stelt het Stadsmuseum dat het werk niet in het museum verkocht mag worden.

De vertegenwoordigers van het Stadsmuseum en de wethouder geven als reactie op hetgeen is voorgesteld, aan dat het Stadsmuseum gemêleerde taken heeft naar verschillende doelgroepen en dat kunst en historie beide aan bod dienen te komen. Het kleine museum kent zijn beperkingen en het museumbestuur en de staf zullen rekening houden met de aangedragen ideeën. Daarbij zal het museum tijd en ruimte moeten nemen om de tentoonstellingen optimaal te kunnen organiseren, zodat de dingen goed tot hun recht kunnen komen, hetgeen inhoudt dat ook steeds keuzes zullen moeten worden gemaakt, met daarin vaak elementen van een compromis.

Het bestuur van de Vrienden van zal zich beraden en uiteraard gebruik maken van de ingebrachte ideeën.

foto: Aart Sliedrecht

Na de levendige discussie is het tijd voor een muzikaal intermezzo door een fluitkwartet van het Kunstencentrum het Klooster, bestaande uit Daniëlle Burggraafschap, Marion Breuker-Reijn, Marjolein van Zoenen-lederhof en Tanja Zijdemans. Zij brengen muziek ten gehore van componisten uit verschillende periodes: van J.S.Bach. Yvonne Desportes, Anton Reicha, Scott Joplin, Beischer-Matyo en openden met een beroemde kerstmelodie, Carol of Bells van de Oekraïense componist Leontovich. Een prachtig mini-concert, waarvoor de musici hartelijk worden bedankt.

Waarna de aanwezigen zich naar beneden spoeden voor de Nieuwsjaarborrel, de hapjes en voor goede gesprekken.

Terugziende, een waardevolle en geslaagde Vriendenmiddag.

Frans Lander

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven